Front-end Devs (HTML5/CSS/JS/WordPress)

District 1, Ho Chi Minh City

What can we offer?

 • Thử việc FULL lương
 • Khách hàng Nhật chuyên nghiệp
 • Lớp học tiếng Nhật miễn phí

Allgrow-labo đang tìm kiếm các lập trình viên Front-end đầy nhiệt huyết, tài năng và có động lực cao, có năng lực sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề vững chắc và dựa trên các nguyên tắc cơ bản về phát triển. Một kỹ sư Front-end sẽ có hơn 1 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng giao diện người dùng có khả năng mở rộng cao trên Web/ Di động.

 • Dựa trên file design (Photoshop, Illustrator, XD, ...), tài liệu đặc tả để xây dựng web cho khách hàng Nhật.
 • Tạo website HTML/CSS với độ chính xác tuyệt đối (a pixel-perfect). Đảm bảo website responsive và đúng chuẩn SEO.
 • Xây dựng, phát triển, bảo trì các dự án trên nền tảng WordPress cho khách hàng.
 • Làm việc trực tiếp với khách hàng, phối hợp để project được thực hiện đúng yêu cầu và deadline.

Job description

 

 • Có hiểu biết nâng cao với gulp.js, webpack, SCSS, ...
 • Có kinh nghiệm với các framework CSS
 • Có kinh nghiệm TypeScript
 • Có kiến thức về WordPress core, xây dưng plugin và phân tích database.
 • Có kiến thức về server
 • Có kinh nghiệm sử dụng các framework của JavaScript như React.js, Vue.js
 • Hiểu biết về cấu trúc phát triển Front-end (MVVM・MVP・Flux)
 • Kinh nghiệm xây dựng site EC bằng Shopify
 • Kinh nghiệm sử dụng template engine HTML
 • Hiểu biết về cấu trúc CSS (BEM, SMACSS)
 • Coding chú ý đến tốc độ hiển thị của Website
 • Đã làm quen với Agile là một lợi thế
 • Có khả năng tự tìm hiểu và xử lý lỗi.

Job requirements

 • Trên 1 năm kinh nghiệm thực tế ở vị trí Front-end.
 • Sử dụng công cụ Git (như GitHub, GitLab, Bitbucket,…) để quản lý code và làm việc nhóm.
 • Sử dụng thành thạo các công cụ Adobe như Photoshop, Illustrator, XD, ...
 • Có kinh nghiệm về HTML, CSS(SCSS), PerfectPixel
 • Có kinh nghiệm tự xử lý Responsive và Cross-Browser
 • Có kinh nghiệm về Javascript (jQuery, Ajax...)
 • Có kiến thức về kỹ thuật SEO
 • Có kinh nghiệm xây dựng trang web trong WordPress.
 • Hiểu biết tốt về PHP và MySQL.
 • Có thể đọc hiểu tiếng anh
Posted date
10/03/2022
Experience
1+ year
Job type
fulltime
Preferred Languages
English, Spanish
Business License No.: 0316825085
Headquarter @ Floor 4, 22 Ly Tu Trong, Ben Nghe Ward, Disitrct 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Hotline: 028 22 11 44 54
Email: contact@jobstack.vn
Version production-2.3.1